Khay son mai tron – van go tu nhien – trang
Khay son mai tron – van go tu nhien – trang

Khay Sơn Mài Tròn – Vân Gỗ Tự Nhiên-Trắng Lớn

Product information

Dimension: 35 – 35 – 3.5 cm

Product code:

Unit price:

Order