Khay son mai tron – van go tu nhien – do
Khay son mai tron – van go tu nhien – do

Khay Sơn Mài Tròn – Vân Gỗ Tự Nhiên-Đỏ Nhỏ

Product information

Dimension: 30 – 30 – 3.5 cm

Product code:

Unit price: 270,000 VND

Order